Wifo 5 poot woeler

Voor diepere grondbewerking gebruiken we een Wifo 5 poot woeler.

Met deze woeler kunnen we storende lagen doorbreken en de afwatering verbeteren


Belangrijk is dat u vooraf de problemen in kaart brengt, zodat er gericht gewerkt kan worden.

Als er te diep gewerkt wordt, is het gevaar dat de verdichting ook dieper terugkomt.
Dus niet meer en niet dieper werken dan noodzakelijk.