Winbag 350 m3

We beschikken over 2 mestzakken van 350 m3 incl oprolkar

We gebruiken deze mestzakken voor aanvoer van mest op het eigen akkerbouwbedrijf.

In de periodes dat we ze zelf niet nodig hebben, verhuren we deze zakken ook aan derden.