Vredo AgriTwin 5,8 mtr

Voor het doorzaaien van gras hebben we een combinatie van fronteg en doorzaaimachine.

Belangrijk bij doorzaaien van grasland is dat het graszaad op de juiste diepte in verse grond gezaaid wordt. Met de Vredo zaaitechniek met dubbele schijven is dit gegarandeerd. De pneumatische zaaimachine blaast het graszaad tuusen de schijven die een scherpe sleuf maken. We hebben gekozen voor een zogenaamde schapenvoetjesrol achter de schijven.
Deze rol bestaat uit gekartelde schijven die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Zo wordt ook bij oneffenheden het zaad prima vastgedrukt, wat bij een gladde rol minder het geval is. Ook koekt de nokkenrol minder snel aan.

De geschikte tijd om door te zaaien is in het voorjaar en in het najaar. Er is in deze periodes voldoende vocht beschikbaar om het jong gekiemde gras een goede start te geven.

Doorzaaien is een goed alternatief om uw weide te verjongen zonder grondbewerking.
Belangrijk is dat tijdig doorgezaaid wordt, dan heeft het jonge gras minder concurrentie van het overige gras.