Tebbe breedstrooier ML 140 Isobus

We gebruiken een Tebbe breedstrooier van 14 ton inhoud, voorzien van weeginrichting en grote wielen.

De Tebbe wordt gebruikt voor het verdelen van compost, champost, stalmest, kalk en gips.
Door het continu weegsysteem wordt de strooier doorlopend gekalbreerd. Hij meet de hoeveelheid die hij strooit,
vergelijkt dit met de instelling en past deze zonodig aan.

Ook kunnen we direct gewicht uitprinten, dus evt per perceel.

Door de koppeling met de Trimble FMX kunnen we ook plaats specifieke bewerkingen uitvoeren dmv taakkaarten.
Voordeel van plaats specifiek is minder verspilling van grondstoffen , een uniformere bodem dus ook uniformere opbrengsten.

De Tebbe is voorzien van grote, 80 cm brede banden. Hierdoor lage bodembelasting en makkelijk rollen op het veld.